zebra logo

BLOG VISIBLE VALUE

5 kroków do wdrożenia systemu elektronicznych kart pacjentów (EKP)

Wpis opublikowany przez Zebra EMEA

2015-11-11 11:43:12

Słowa „podnoszenie wydajności” napawają obawą każdego lekarza, który troszczy się o swoich pacjentów. Jednak w całej Europie rosnąca liczba ludzi w podeszłym wieku kosztuje służbę zdrowia coraz więcej – 80% opieki wymaganej przez nas w ciągu całego życia potrzebujemy po przekroczeniu wieku 65 lat – a środki wciąż się kurczą. Na szczęście wiele usprawnień podnoszących wydajność może także poprawić opiekę nad pacjentami, a jednym z takim ulepszeń jest właśnie elektroniczna karta pacjenta.

Ułatwianie pracy personelowi medycznemu

W służbie zdrowia zwykliśmy ufać papierowej dokumentacji. Jednak wypełnianie dokumentów pochłania wiele czasu, pismo jest często nieczytelne, dokumenty papierowe nierzadko giną, a niekompletne lub niestarannie wypełnione karty mogą prowadzić do błędów.

Co więcej, w niektórych krajach – np. w Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzono skróconą kartę pacjenta – planuje się udostępnienie dokumentacji wszystkim placówkom medycznym, gdyż w tej chwili kiedy pacjent zgłasza się do nowej przychodni lub szpitala, pracownicy placówki nie mają najczęściej dostępu do jego karty. A jeśli pacjent jest osobą starszą, może nie być w stanie dostarczyć żadnych informacji o swoim stanie zdrowia. Elektroniczna karta pacjenta rozwiązuje ten problem, gdyż zawiera bezpieczny zapis historii medycznej każdego pacjenta, który jest zawsze dostępny w punkcie, gdzie pacjent korzysta z usług służby zdrowia, co pozwala zapewnić pacjentowi lepszą opiekę. Ponadto w takim zapisie informacji zaznaczone mogą być takie kwestie jak np. alergie w celu zapobiegania błędom w przepisywaniu leków.

Do tej pory większe programy EKP nie działały najlepiej. Technologia jednak wciąż się zmienia, a podstawowe elementy systemu e-kart można obecnie zainstalować w sposób stosunkowo prosty. Pięć kroków, które należy wziąć pod uwagę w planach wprowadzenia systemu elektronicznych kart pacjentów:

  1. Podłączenie placówek do sieci: Ze względu na ogromną ilość danych, jakie mogą przepływać przez sieci Wi-Fi placówek medycznych, przy czym wiele z nich jest poufnych, sieci będą prawdopodobnie wymagać modernizacji i wprowadzenia odpornych systemów przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Korzystne jest to, że najnowsze sieci są superszybkie oraz dużo łatwiejsze do instalacji i eksploatacji – oszczędności, jakie działy IT będą mogły uzyskać w zarządzaniu tymi sieciami, pokryją ich koszty w krótkim czasie.
  2. Zapewnienie pracownikom połączenia z siecią: Pracownicy muszą zostać wyposażeni w urządzenia przenośne obejmujące skanery do skanowania kodów kreskowych, np. kodów, którymi oznaczone są leki lub opaski identyfikacyjne pacjentów.
  3. Określenie danych: Istotne znaczenie dla sukcesu systemu ma zdefiniowanie danych, które mają być dostępne. Trzeba także zaprojektować szablony formularzy, aby ułatwić personelowi medycznemu szybkie wprowadzanie danych za pomocą przenośnych urządzeń i zapewnić, aby dokumentacja była jednolicie wysokiej jakości.
  4. Połączenie systemów: Jednym z największych problemów związanych z podłączeniem systemu kart pacjentów jest bezpieczne udostępnienie danych wszystkim placówkom medycznym. Jest to obecnie dużo łatwiejsze i bardziej ekonomiczne dzięki zabezpieczonym platformom chmurowym umożliwiającym tworzenie i używanie systemu kart pacjentów za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.
  5. Zbieranie danych: E-karty pacjentów przekształcają sposób, w jaki dane rejestrowane są w placówkach medycznych. Oprogramowanie do obsługi wielkich zbiorów danych (ang. Big Data) pozwala rozpoznawać trendy występujące w obrębie danych w celu poprawy opieki, diagnostyki i przepisywania leków.

Rozwój stopniowy zamiast skokowego

Ograniczenie zakresu ambitnego unijnego projektu Europejskiego Obszaru e-Zdrowia i początkowe problemy ogólnokrajowego systemu dokumentacji medycznej w Wielkiej Brytanii wzbudziły obawy o możliwość wdrożenia elektronicznych kart pacjentów w praktyce. Jednak technologia, na której opiera się ta koncepcja, jest teraz bardzo solidna i sprawdzona, a nasi partnerzy tworzą już systemy chmurowe do obsługi dokumentacji medycznej, które są łatwe do wdrożenia. Doświadczenia amerykańskie sugerują, że najlepszym podejściem jest stworzenie ogólnokrajowego szkieletu zawierającego podstawowe dane, a następnie połączenie go z instytucjami regionalnymi, które mają swobodę działania i mogą budować własne systemy. Istnienie mniejszych odrębnych komponentów bardzo ułatwia zarządzanie systemami elektronicznych kart pacjentów.

Takie podejście stanowi dobry punkt wyjścia do budowania systemów e-kart, które znacznie obniżą koszty, a zarazem poprawią standard opieki – co będzie korzystne zarówno dla pracowników służby zdrowia, jak i ich pacjentów.

Topics: EMEA, Ochrona zdrowia